مطبخ نامه

شرح در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در یکشنبه 26 مهر1388 ساعت 9:45 | لینک ثابت | بخش : نکات و مقالات


              اسنک هلندی خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در چهارشنبه 11 دی1387 ساعت 9:31 | | لینک ثابت | بخش : پیتزا و اسنک

               ژله خامه ای مطبخ خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: مطبخچی افتخاری در دوشنبه 9 دی1387 ساعت 10:47 | | لینک ثابت | بخش : سالاد و اردور

               سوپ کدو سبز مطبخ خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: مطبخچی افتخاری در چهارشنبه 4 دی1387 ساعت 10:30 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ

               پوره کام چوری خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در دوشنبه 2 دی1387 ساعت 10:17 | | لینک ثابت | بخش : خوراک هندی
 

               خورش ترشه سماق خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در شنبه 30 آذر1387 ساعت 9:53 | | لینک ثابت | بخش : خورش ها

              

مربای زرشک خاله خانم

 

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در سه شنبه 26 آذر1387 ساعت 10:8 | | لینک ثابت | بخش : ترشی و مربا

               املت رول اسفناج خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در شنبه 23 آذر1387 ساعت 9:7 | | لینک ثابت | بخش : غذاهای فوری
Copyright © 2007 khalekhanoom .